lrxin-2021-2022秋季学期选课通知

教育新闻

当前位置: 首页 > 新闻 > 教育新闻 >

2021-2022秋季学期选课通知

时间:2021-07-14 14:35 来源:研究生教育处 作者:研究生教育处 点击:

20212022学年秋季学期选课即将开始,现公布秋季学期课表,以方便同学们选课。本课表中课程仅在金属所园区开设,在校本部上课的同学无法按此表上课。

  

附件:《2021-2022学年秋季学期课程表》

 

研究生教育处

                                                               2021714